Page 11 - Perfect SPA Professional
P. 11

PROFESSIONAL
                                       2020
                                 PROFESSIONAL

                                    KATEGORIA              2020  PROFESSIONAL PROFESSIONAL   2020


                      URZĄDZENIA KOSMETYCZNE NA TWARZ                      PROFESSIONAL  PROFESSIONAL                                NAGRODA GŁÓWNA                2020
                                        2020
                                 PROFESSIONAL
                                 CACI BEAUTY                                    2020

          Nowoczesne urządzenie, które wykorzystuje synergię technologii mikroprądów i światła LED,
                  Jest to jedyne urządzenie na rynku, które reedukuje mięśnie twarzy.     System CACI z technologią mikroprądów ofe-                          Fenomen i innowacyjność CACI polega na tym, że
     ruje aż 110 programów zabiegowych, jak: tonizacja                       jest to działanie mikroprądami na mięśnie twarzy
     twarzy, wygładzanie zmarszczek i bruzd, zmniejsza-                      i przywracanie ich do pierwotnej aktywności. Tam,
     nie cieni pod oczami, nawilżanie, wygładzanie i uję-                     gdzie w pewnych partiach twarzy jest nadmierne
     drnianie skóry, zmniejszanie trądziku, niwelowanie                      napięcie – mikroprądy rozluźniają je, a tam, gdzie
     przebarwień, wygładzanie szyi, usuwanie cellulitu,                      występują oznaki działania grawitacji i brak jędrno-
     podnoszenie linii żuchwy i poprawa owalu twarzy                        ści – mikroprądy przywracają napięcie mięśni.
     oraz wiele innych możliwości, w tym lifting.
                                                    CACI może być zabiegiem bankietowym. Po jed-
     Synergy S.P.E.D Dual Action to znaczący przełom                        norazowym zabiegu efekt napiętej, gładszej i uję-
     w terapii mikroprądami. Umożliwia wykorzystanie                        drnionej twarzy utrzymuje się do pięciu dni. Seria
     mocy stymulacji światłem LED przy jednoczesnym                        10 zabiegów przynosi trwałe efekty liftingu całej
     użyciu mikroprądów. Ta nowa technologia podwój-                        twarzy i  spektakularną różnicę w  jędrności i  ela-
     nego działania zapewnia szybsze, bardziej skutecz-                      styczności. Stymulacja mięśni mikroprądem może
     ne i trwalsze rezultaty niż standardowe mikroprądy.                      odbywać się na małych obszarach, które są dla da-
                                                    nej twarzy newralgiczne. U jednego pacjenta będzie
     Mikroprądy w  technologii CACI mają częstotli-                        to czoło lub okolica oka, u innego – linia żuchwy.
     wość poniżej 1 Hz. To bardzo bezpieczny zabieg.                        Oczywiście można działać globalnie, ale dzięki kie-
     Napięcie jest niewielkie, nie czuć skurczy. Zabieg                      runkowemu nastawieniu technologii CACI na po-
     jest przyjemny i przypomina bardziej masaż niż in-                      szczególne partie twarzy, każdą osobę poddającą się
     wazyjną procedurę medycyny estetycznej.          www.revisage.pl          zabiegowi traktuje się indywidualnie.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16