Page 13 - Perfect SPA Professional
P. 13

PROFESSIONAL
                                       2020
                                 PROFESSIONAL

                                    KATEGORIA              2020  PROFESSIONAL PROFESSIONAL   2020


                       URZĄDZENIA KOSMETYCZNE NA CIAŁO                     PROFESSIONAL  PROFESSIONAL                                NAGRODA GŁÓWNA                2020
                                        2020
                                 PROFESSIONAL
                                 MANTIS MR911                                    2020

                 Innowacyjne urządzenie, które dzięki zastosowaniu najnowszych odkryć
         w dziedzinie medycyny i kosmetyki, pozwala na efektywne i szybkie leczenie niedoskonałości ciała.      FIRMA NOVA GROUP wprowadziła na ry-                             blemu wymagającego leczenia. Endomasaż jest
      nek zaawansowane technologicznie urządzenie                         dokładnym odwzorowaniem masażu manualne-
      Mantis MR911, które skutecznie, bezinwazyjnie                        go, ale działa głębiej i w bardziej spójny sposób
      i w krótkim czasie poprawia niedoskonałości cia-                      – ten gimnastyczny ruch na tkankach reaktywuje
      ła. Bazuje ono na połączeniu endomasażu i pola                       aktywność mikrokrążenia i umożliwia ponowne
      magnetycznego, dzięki czemu zapewnia szybki                         otwarcie kanałów limfatycznych. Pozwala to na
      efekt wyszczuplający, napinający i  ujędrniający                      odtworzenie wymiany osmotycznej i  prawidło-
      ciało, widoczny już po pierwszej serii zabiegów                       wego natlenienia, jak również przywrócenie i re-
      i trwający przez wiele lat.                                 aktywację funkcji organizmu, które z  upływem
                                                    czasu stały się niewystarczające.
      Mantis MR911 świetnie sprawdzi się w hotelo-
      wym SPA czy gabinecie, doskonale zastępując tra-                      Wraz z  oddziaływaniem pulsacyjnego pola
      dycyjny masaż i działając znaczenie efektywniej                       magnetycznego, technika ta przyczynia się do
      – przywracając naturalną elastyczność i jędrność                      wyraźnej redukcji cellulitu, pomaga przywrócić
      skóry. Jednocześnie jest to także sposób na relaks                     napięcie i elastyczność tkanki łącznej. Dodatko-
      i poprawę kondycji psychofizycznej. Endomasaż                        wo, pulsacyjne pole magnetyczne jest efektywne
      to technika polegająca na zasysaniu połączonym                       przy każdym rodzaju problemu fizycznego, któ-
      ze zwijaniem i  rozwijaniem fałdu skóry, który                       rego odległą przyczynę można znaleźć w napięciu
      może być wykonywany z różną częstotliwością                         komórki. Dzięki działaniu detoksykującemu i od-
      i zróżnicowanymi ustawieniami mocy, w zależ-                        prowadzeniu płynów, zabieg ten jest idealny do
      ności od rozmiaru defektu lub fizycznego pro-     www.novagroup.pl           leczenia obrzęku limfatycznego i cellulitu.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16