Page 8 - Perfect SPA Professional
P. 8

PROFESSIONAL
                                       2020
                                 PROFESSIONAL

                                    KATEGORIA              2020  PROFESSIONAL PROFESSIONAL   2020


                             KOSMETYKI DO TWARZY                     PROFESSIONAL  PROFESSIONAL                                NAGRODA GŁÓWNA                2020
                                        2020
                                 PROFESSIONAL
                             MEDIK8 R-RETINOATE                                    2020

              Hybrydowy krem z witaminą A zawierający opatentowany składnik R-Retinoate,
                       prawdziwego bohatera w walce z oznakami starzenia      MEDIK8 R-RETINOATE bazuje na najno-                             8 x silniejszy niż retinol
      wocześniejszej technologii, nad którą pracowano                       Serum w widoczny sposób redukuje zmarszczki
      przez 8 lat. Dzięki zastosowaniu opatentowanej,                       8 x szybciej niż standardowe formy retinolu. Wy-
      przełomowej cząsteczki retinoinianu retinylu, po                      równuje koloryt skóry i wygładza jej strukturę.
      raz pierwszy w historii możesz cieszyć się wyjąt-
      kowymi właściwościami witaminy A, bez ryzyka                        Działa w dzień i w nocy
      występującego zazwyczaj podrażnienia, wysusze-                       W przeciwieństwie do standardowych form wita-
      nia i uwrażliwienia. Dodatkowo kosmetyk pozwa-                       miny A, opatentowana, stabilna cząsteczka reti-
      la na osiąganie efektów w dużo szybszym czasie                       noinianu retinylu może być stosowana zarówno
      niż tradycyjne formy retinolu – został opracowa-                      w dzień jak i w nocy.
      ny z myślą o zastosowaniu zarówno w dzień jak
      i w nocy.                                          Nawet dla skóry wrażliwej
                                                    Dzięki braku działania cytotoksycznego oraz
      Rewolucyjna cząsteczka retinoinianu retinylu                        poprzez wykorzystanie systemu kapsułkowania
      jest hybrydą tradycyjnego retinolu. Kapsułkowa-                       i technologii stabilizacji Time Release, r-Retinoate
      ny retinoinian retinylu jest dostępny wyłącznie                       jest doskonałym serum dla osób z cerą wrażliwą.
      dla Medik8 oraz tylko w formułach r-Retinoate.
      Potrafi działać bezpośrednio na skórę, nie roz-                       Wyniki po 4 tygodniach stosowania

      padając się, jego cząsteczka pomaga stymulo-                        Przy zastosowaniu dwa razy na dobę – rano i wie-
      wać regenerację komórek oraz wspiera syntezę                        czorem, r-Retinoate zapewnia widoczne rezultaty
      kolagenu.                        www.medik8.pl           w ciągu zaledwie 4 tygodni.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13