Page 10 - e-book_Raport_Najlepsze_Restauracje
P. 10

baty zielone, tzn. zalewać lub wrzucać
                                                           misternie zwiniętą kulkę do naczynia
                                                           z wodą przestudzoną do 70-80°C –
                                                           jeżeli woda będzie zbyt ciepła, kulka
                                                           nie będzie chciała się rozwinąć. Jako że
                                                           sam proces „rozkwitania” jest bardzo
                                                           atrakcyjny wizualnie, tego typu her-
                                                           baty warto parzyć w imbryku ze szkła,
                                                           którego ścianki umożliwiają obserwację
                                                           całego procesu. Pełne rozwinięcie się
                                                           i opadnięcie herbacianej kompozycji na
                                                           dno naczynia możemy traktować jako
       HERBATY NA SPECJALNĄ OKAZJĘ                       kiego rodzaju spotkań, zarówno  wyznacznik tego, iż napar jest gotowy –
                                                           trwa to zazwyczaj kilka minut. Herbaty
                                           oficjalnych, jak i nieoficjalnych),
                                           a niezwykłe doznania estetyczne  rozkwitające Newby, np. Rising Flower,
        Herbaty rozkwitające są świadectwem kunsztu herbacianych mistrzów.   związane z zaparzaniem herbaty  czy Jasmine Lotus, charakteryzują się
         Wyrabiane ręcznie, zachwycają zarówno urodą, jak i delikatnością  rozkwitającej z czasem znacząco  delikatnym, wysublimowanym sma-
                  i wysublimowaniem smaku.              przyczyniły się do rozwoju jej po- kiem, klarownością naparu i podobnie
                                           pularności na całym świecie.  jak większość doskonałej jakości zielo-
                                                           nych herbat Newby są naturalnie słod-
                                           MAGIA W IMBRYKU         kawe, a kwiatowe elementy wzbogacają
      TAJEMNICA HERBACIANEGO        których wiek współczesna nauka pozwala  Herbaty rozkwitające Newby  napar o dodatkowe nuty, np. jaśminu
      ARCYDZIEŁA              nam określić, o tradycji konsumpcji herba- są tworzone na bazie starannie  lub cytrusowe. Herbaty rozkwitające
      Choć historia herbaty sięga kilku tysięcy  ty wiemy bardzo dużo, lecz historia herbat  selekcjonowanych, długich liści  Newby to doskonały wybór dla smako-
      lat wstecz, a pisane źródła nie wskazują  rozkwitających wciąż pozostaje zagadką.  zielonej herbaty z pierwszych  szy-estetów, ceniących najlepszą jakość
      dokładnego czasu, ani miejsca jej odkrycia,  Najprawdopodobniej tradycja tworzenia  wiosennych zbiorów i należy je  i celebrujących chwilę relaksu przy
      bez wątpienia powszechnie znany i lu- zwijanych w kulkę kompozycji z liści zie- parzyć tak samo, jak sypane her- filiżance doskonałej herbaty.
      biany napar zawdzięczamy mieszkańcom  lonej herbaty i różnego rodzaju kwiatów,
      dalekich Chin, które do dzisiaj pozostają  które „rozkwitają” po zaparzeniu, zro-
      niekwestionowanym herbacianym liderem. dziła się w wyniku zapotrzebowania na
      Dzięki zachowanym manuskryptom, prze- kulturalną rozrywkę wśród starożytnych
      kazom ustnym, kultywowanym tradycjom  możnych z dalekiej Azji (jak wiemy herba-
      oraz ocalonym akcesoriom herbacianym,  ta była nieodłącznym elementem wszel-
                                             www.newbyteas.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15