Page 3 - e-book_Raport_Najlepsze_Restauracje
P. 3

NAJLEPSZE
                                           Kuchnia polska i dietetyczna                RESTAURACJE
                                                                         HOTELACH
                                           Wyjątkowym zainteresowaniem                W POLSKICH
                                           cieszy się pieczony codziennie                SPA
                                           na miejscu wyśmienity chleb.
                                           Posmarowany wyrabianym tutaj
                                           masłem, przywodzi na myśl
                                           smaki dzieciństwa. W wędzarni  rolnicy hodują króliki, które stanowią waż-
                                           Afrodyty pachnie świeżą rybą ze  ny element menu w stylu Slow Food.
                                           stawów właścicieli obiektu, a szef  W Afrodycie goście mogą wybrać odpo-
                                           osobiście dogląda każdą sztukę.  wiednią dla siebie kuchnię – przepyszną
                                           Gospodarstwo rybackie w Ziele- i opartą na polskich tradycjach lub nie mniej
                                           nicy dostarcza pstrągi i jesiotry.  wyrafinowane menu tworzone w oparciu
                                           Kremowe, wytwarzane metodą   o dietę strukturalną dr. Bardadyna.
                                           tradycyjną lody od pani Jadwigi
                                           Czerwczak są doskonałym uzupeł- Z kuchni do SPA
                                           nieniem deserów.        Dopełnieniem udanego wypoczynku w tej
                                            – Korzystamy z darów natury,  oazie spokoju jest wyjątkowe SPA, jedno
                                           sami zbieramy grzyby z okolicz- z pierwszych autoryzowanych miejsc firmy
                                           nych lasów, pędy sosny i kwiaty  Thalgo. Zabiegi oparte na naturalnych ko-
                                           czarnego bzu, akacji i mniszka  smetykach cieszą się ogromnym powodze-
                                           lekarskiego do syropów – opowia- niem. Zabiegi na ciało i twarz to relaks oraz
                                           da Szef Kuchni, Tomasz Tomiuk,  odnowa nie tylko fizyczna, ale też ukojenie
                                           wirtuoz smaków i kreator oryginal- dla duszy. Dużym zainteresowaniem cieszą
          AFRODYTA SPA OD KUCHNI                       nych potraw.          się też masaże orientalne, wykonywane
                                                           przez masażystów z Bali, Tajlandii, Filipin
                                            – Każdy sezon obfituje w nowe
                                           przetwory, co roku przybywa   i Indii oraz autorskie, rosyjskie terapie mio-
         Filozofia Afrodyta SPA & Wellness Resort to życie zgodne z naturą,  ponad 5 tys. słoików – dżemów,  dowe. W weekendy do dyspozycji gości jest
      z przemianami pór roku i żywiołami. To, co nas otacza to największe bogactwo,  konfitur, przecierów, syropów,  ponad 20 terapeutów i kosmetologów.
              z którego warto czerpać, by zadowolić gości.        marynat. Dzikie maliny, wyrasta- Afrodyta SPA to miejsce i pracownicy
                                           jące w naturalnym i ekologicznym  z misją: pomagają ludziom, zmieniają ich
                                           otoczeniu to doskonały składnik  świat, dbają o ich zdrowie i urodę. Inspiru-
                                           potraw Afrodyty. Specjalnie dla nas  ją do pozytywnych zmian w życiu!


      Afrodyta SPA & Wellness Resort to niezwy- jej trzy poziomki. Większość produktów
      kłe miejsce, w którym można doskonale  wytwarzana jest na miejscu, z zachowa-
      wypocząć, skorzystać z zabiegów SPA oraz  niem tradycyjnych receptur, a jednocześnie
      zdrowo, a przede wszystkim smacznie się  w zgodzie z nurtem Slow Food. Najlepsze        Afrodyta SPA & Wellness Resort
      odżywiać. Tutejsza kuchnia została doce- produkty do wyrobu serów, wędlin i prze-     ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie
      niona przez Magdę Gessler, która przyznała  tworów pochodzą od okolicznych rolników.   tel.: +48 95 757 62 81, rezerwacje@afrodyta-spa.pl


                                             www.afrodyta-spa.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8