Page 5 - e-book_Raport_Najlepsze_Restauracje
P. 5

NAJLEPSZE
                                           autorskie dania serwuje Szef Kuch-             RESTAURACJE
                                                                         HOTELACH
                                           ni, Marcin Szwak, finalista prestiżo-           W POLSKICH
                                           wych konkursów kulinarnych kra-               SPA
                                           jowych i zagranicznych. Jego menu
                                           bazuje na bogactwie i smakach
                                           regionalnych, świeżych produktów,
                                           a popisowym daniem, cieszącym
                                           się największym zainteresowaniem
                                           gości, jest tatar z jelenia.

                                           Mistrzowska Restauracja     Lubicz & Friends
                                           Doświadczenie zespołu oraz kre- Odpowiedzią na potrzeby gości i ich
                                           atywność szefa kuchni, zaowocowa- rosnące zainteresowanie kulinariami,
                                           ły wieloma prestiżowymi wyróż- powstał cykliczny event kulinarny „Lu-
                                           nieniami, dzięki czemu restauracja  bicz & Friends”. Wydarzenie skupiające
                                           Chapeau Bas stała się jedną z bar- się na dwóch najważniejszych trendach
                                           dziej rozpoznawalnych i prestiżo- ostatnich lat, czyli show gastronomicz-
                                           wych marek na Pomorzu. Starania  nym oraz zabawie połączonej z edukacją
                                           zespołu zostały docenione podczas  w niespotykanym dotąd wydaniu. Pod-
                                           prestiżowego, ogólnopolskiego  czas eventu szefowie kuchni prezentują
                                           konkursu Wine & Food Noble Night  najciekawsze dania różnych regionów
                                           2015. Jury profesjonalne przy- świata (za każdym razem inny), a spe-
                                           znało Chapeau Bas mistrzowskie  cjalnie dobrane trunki oraz muzyka
                CHAPEAU BAS                      wyróżnienie. Restauracja została  przybliżają gościom tradycję danego
                                           też wyróżniona czapką w żółtym
                                                           kraju.
                                           przewodniku Gault&Millau. Kame- Lokale Hotelu Grand Lubicz są dostęp-
      Restauracja Chapeau Bas w Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka, choć istnieje  ralna atmosfera, przyjazne wnętrze  ne dla gości hotelowych oraz dla klien-
        dopiero od 2014 roku, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i  oraz wyborne dania tworzą idealny  tów z zewnątrz. Polecamy też kawiarnię
                prestiżowych marek na Pomorzu.            nastrój zarówno do spotkania biz- na piątym piętrze – Panorama Lounge
                                           nesowego jak romantycznej kolacji.  Cafe & Tarace, z obszernym tarasem
                                           Restauracja przygotowana jest dla  oraz obrotową antresolą i pięknym
                                           ok. 130 osób.          widokiem na morze.

      Pięciogwiazdkowy Hotel Grand Lubicz –  zaaranżowane kawiarnie, bary i restaura-
      Uzdrowisko Ustka posiada ponad 300 bez- cje, w których serwowane są mistrzowskie
      szmerowo klimatyzowanych pokoi które  połączenia smaków, zarówno te wyszu-
      zostały urządzone w nowoczesnej styli- kane, niebanalne, jak i tradycyjne. Wśród
      styce, zaprojektowanej z myślą o zapew- nich największą sławą cieszy się wytwor-      Hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka*****
      nieniu komfortu i dobrego samopoczucia.  nie i kameralnie urządzona restauracja         ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
      Na jego terenie znajdują się przepięknie  a’la carte Chapeau Bas, w której swoje      tel.: +48 59 841 82 00, recepcja@grandlubicz.pl

                                             www.grandlubicz.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10