Page 6 - e-book_Raport_Najlepsze_Restauracje
P. 6

NAJLEPSZE
                                           centa i metodę uprawy lub hodow-              RESTAURACJE
                                                                         HOTELACH
                                           li. Potem z pasją opowiada gościom             W POLSKICH
                                           o tym, co otrzymali na talerzu.               SPA
                                           Żadnych tajemnic, nawet etap
                                           gotowania odbywa się na oczach
                                           gości w tzw. otwartej kuchni.
                                           Gotowanie po polsku       zwykłe przyprawy, jak sól i cukier, staramy
                                           Styl gotowania Łukasza Wojtasa  się zmieniać na zdrowsze odpowiedni-
                                           polega na nadaniu nowoczesnej  ki – wyjaśnia Łukasz Wojtas i dodaje –
                                           formy i wykwintnego wyglądu   Cieszę się, że wraca moda na gotowanie
                                           daniom opartym na tradycyjnych  po polsku, a tradycyjna kuchnia zmienia
                                           produktach wysokiej jakości.  się i staje się zdrowsza. Spokojnemu
                                           Odzwierciedleniem tego jest menu  degustowaniu sprzyja kameralna atmos-
                                           degustacyjne, składające się z har- fera i nieduża przestrzeń (maksymalnie
                                           monijnie łączących się dań, czasem  30 osób), ale również trzy-, cztero- lub
                                           w zaskakujących połączeniach,  siedmiodaniowe menu degustacyjne,
                                           jak popisowa „szarlotka z lodami”  dopełnione doskonałymi winami według
                                           z kruszonką migdałowo-waniliową,  zasady „wine pairing”, nad którą czuwa
                                           lodami z cynamonu oraz jabłkami  kierownik restauracji, Marcin Bąk. Wymóg
                                           podlanymi koniakiem i przypra- stroju w stylu swobodnej elegancji i ogra-
                                           wionymi szafranem. Mazury to  niczenie wiekowe dla gości (od 12. roku
                                           bogactwo ryb, dziczyzny, grzybów  życia) sprzyjają celebrowaniu spotkania
      ODKRYWANIE SMAKÓW NA NOWO                         i nadzwyczajnych serów (koziego,  przy posiłku. Restauracja znajduje uznanie
                                           krowiego i owczego). W Roman-
                                                           wśród gości hotelowych i osób z regionu.
                                           tycznej można zatem spróbować  Doceniają to lokalni włodarze, przyznając
      Ślimak wyhaftowany na serwetkach jest oznaką, że Restauracja Romantyczna  deski serów, są też wypiekane na  jej kilkakrotnie Laur Najlepszym z Naj-
       w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie jest wierna zasadom slow  miejscu paluszki typu grissini z do- lepszych. Została też wyróżniona czapką
       food. Tę zaszczytną rekomendację otrzymała przeszło dekadę temu, jako  datkiem dojrzewającego owczego  kucharską żółtego przewodnika
                 pierwsza restauracja w Polsce.            sera zamiast parmezanu. – Nawet  Gault&Millau.

      Restauracja Romantyczna to nie tylko  kuchni Łukasza Wojtasa, który nieustan-
      kameralne miejsce ze znakomitą obsługą  nie poszukuje najlepszych lokalnych
      i pysznymi daniami, ale miejsce niezwy- produktów, czasem niedostępnych nigdzie       Restauracja Romantyczna w Hotelu SPA
      kłych przeżyć kulinarnych, za którymi stoją indziej, wytworzonych w sposób naturalny      Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie
      świeże produkty od okolicznych producen- lub ekologiczny. Zanim trafią do restaura-      Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda
      tów. Menu jest autorskim dziełem szefa  cji, szef kuchni osobiście poznaje produ-    tel.: +48 89 647 11 11, wzgorza@drirenaerisspa.com


                                             www.DrIrenaErisSpa.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11