Page 8 - e-book_Raport_Najlepsze_Restauracje
P. 8

NAJLEPSZE
                                           receptur oraz umiejętne łączenie              RESTAURACJE
                                                                         HOTELACH
                                           potraw z winem i winogronami.               W POLSKICH
                                           Królestwo wina i winorośli                  SPA
                                           Usytuowanie w otulinie Drawień-
                                           skiego Parku Narodowego sprawia,
                                           że w menu nie brakuje potraw ba- z pasją, dbałością o smak i jakość oraz szacun-
                                           zujących na darach pobliskich lasów  kiem do tradycji kulinarnej regionu – zapewnia
                                           i jezior, wzbogacanych o zioła oraz  dyrektor obiektu, Tomasz Schulz. Te stara-
                                           sezonowe warzywa i owoce uprawia- nia doceniła organizacja Slow Food Polska,
                                           ne w pałacowym ogrodzie. Dzięki  przyznając Restauracji Destylarnia pierwszą
                                           temu goście mogą delektować się  w województwie lubuskim rekomendację.
                                           wybornymi daniami, ze świeżych,  Restauracja służy nie tylko gościom
                                           lokalnych składników, których smak  zatrzymującym się w majątku na nocleg.
                                           doskonale podkreśla szeroka paleta  Jej sława dotarła do mieszkańców Pozna-
                                           win z Winnicy Pałac Mierzęcin.  nia i okolic, którzy wpadają tu na week-
                                           Aksamitny sos na bazie winogron  end, żeby spędzić w majątku miło czas,
                                           nadaje potrawom subtelny smak,  skosztować dobrego polskiego wina i zjeść
                                           a słodkie tarty i strudle ze świeżymi  wykwintny posiłek. – Niebanalny industrial-
                                           owocami winorośli to doskonałe  ny wystrój, oryginalne urządzenia dawnej
                                           propozycje na deser. Winogrona  destylarni, dbałość o detal, przyjazna
                                           na sposób wytrawny to charaktery- i troskliwa obsługa to sekret atmosfery, dla
                                           styczny element tutejszej kuchni.  której goście do nas wracają – opowiada
      SPOTKAJ NATURĘ PRZYJEMNOŚCI                        Sezonowo na stołach goszczą też  Szef Kuchni Dawid Łagowski.
                                                            Mierzęcin Wellness & Wine Resort to
                                           dania z wykorzystaniem grzybów,
                                           dziczyzna, a także ryby, które trafia- rozległy majątek, odrestaurowany z troskli-
      Sztuka łączenia wina z Winnicy Pałac Mierzęcin z serwowanymi potrawami,  ją tu wprost z pobliskiego jeziora. wością i pasją. Poza pałacem, stanowiącym
       własne produkty i współpraca z lokalnymi dostawcami, a także szacunek   – Zachęcamy naszych gości do zwol- klasyczny przykład rezydencji romantycznej,
      do tradycji kulinarnej regionu to znaki rozpoznawcze Restauracji Destylarnia. nienia tempa, delektowania się blisko- na uwagę zasługują zabudowania folwarczne.
                                           ścią natury. Wsłuchujemy się w pory  W części z nich znajdują się pokoje oraz stre-
                                           roku i czerpiemy garściami z bogactw  fa wellness i SPA. Pozostałym przywrócono
                                           najbliższego otoczenia. A wszystko  dawne funkcje, choćby stajni.

      Dwupoziomowa Destylarnia znajduje się  meblami. Serwowane są tu dania kuchni
      w budynku dawnej gorzelni na terenie  slow food, wellness oraz śródziemnomor-
      majątku Pałacu Mierzęcin Wellness & Wine  skiej. Liczne nagrody i wyróżnienia (m.in.
      Resort. Industrialny wystrój wnętrza łączy  dwie czapki w przewodniku Gault&Mil-         Restauracja Destylarnia
      elementy nowoczesne ze starymi maszy- lau) to efekt pasji i doświadczenia Szefa       Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort
      nami i urządzeniami gorzelnianymi. Na  Kuchni Dawida Łagowskiego. Restaura-          Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
      piętrze mieści się restauracja o klimacie  cję wyróżnia mistrzowskie kojarzenie      tel.: +48 95 71 31 500, recepcja@palacmierzecin.pl
      angielskiego pubu z kominkiem i stylowymi  tradycyjnych składników i nowoczesnych
                                             www.palacmierzecin.pl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13